نمایشگاه ها

رفتن از جایی که نبود

رفتن از جایی که نبود

پریسا رحمانی

۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

چکنویس

چکنویس

گروهی

۱۳۹۷/۰۸/۱۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

زن - اسب

زن - اسب

غلامحسین سهرابی - علی بیگی پرست

۱۳۹۷/۰۷/۲۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

تودگی

تودگی

حمیده حجار

۱۳۹۷/۰۸/۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

حراج آثار خوشنویسی و نقاشیخط

حراج آثار خوشنویسی و نقاشیخط

گروهی

۱۳۹۷/۰۷/۲۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

این یک مجموعه نیست سری دوم و سوم

این یک مجموعه نیست سری دوم و سوم

گروهی از اساتید پیشکسوت و هنرمندان جوان منتخب و مستعد گالری

۱۳۹۷/۰۷/۰۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸