نمایشگاه ها

پانزده شب

پانزده شب

شادی محمودزاده

۱۳۹۷/۱۱/۲۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

سومین سالگرد تاسیس گالری نگر

سومین سالگرد تاسیس گالری نگر

آثار پیشکسوتان

۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

نخجیرگاه

نخجیرگاه

سعید چاواری

۱۳۹۷/۱۱/۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

زنی که می شناختمش

زنی که می شناختمش

سحر کرمی - ملیحه سیف آبادی

۱۳۹۷/۱۱/۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

همه گل هایم ثمره باغ های توست

همه گل هایم ثمره باغ های توست

یلدا جمالی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

میراث اشاره

میراث اشاره

کتایون گیتی

۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶