نمایشگاه ها

همه گل هایم ثمره باغ های توست

همه گل هایم ثمره باغ های توست

یلدا جمالی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

میراث اشاره

میراث اشاره

کتایون گیتی

۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

سیمیا

سیمیا

لیلا زرقانی

۱۳۹۷/۱۰/۱۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

ره بر نگاه نیست

ره بر نگاه نیست

الیاس حاجی کریم

۱۳۹۷/۱۰/۰۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

جشن یلدا

جشن یلدا

گروهی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

میز نهار

میز نهار

گروهی

۱۳۹۷/۰۹/۲۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۸