نمایشگاه ها

دورنما

دورنما

فاطمه یعقوبیان

۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

کمک به سیل زدگان

کمک به سیل زدگان

نمایشگاه گروهی آثار مستر و هنرمندان جوان

۱۳۹۸/۰۲/۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

صورت بی مخاطب

صورت بی مخاطب

سهیلا آهنگری

۱۳۹۸/۰۱/۲۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

300 تا 3میلیون

300 تا 3میلیون

حراج آثار هنری پیشکسوتان و هنرمندان جوان

۱۳۹۷/۱۲/۲۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

طلسم خوشبختی

طلسم خوشبختی

ترمه کمانی

۱۳۹۷/۱۲/۱۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

شوی سفید

شوی سفید

گروهی

۱۳۹۷/۱۲/۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵