نمایشگاه ها

دو منظر دو قاب

دو منظر دو قاب

ابراهیم فرجی و حسینعلی ذابحی

۱۳۹۸/۰۸/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

تجربه و گذار

تجربه و گذار

محمود تیمورپور

۱۳۹۸/۰۸/۱۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

خود نگاره

خود نگاره

اکرم بیرامی

۱۳۹۸/۰۷/۲۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

کویر سبز

کویر سبز

آرش مهراف

۱۳۹۸/۰۷/۱۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

خبره نگر2

خبره نگر2

هنرمندان پیشکسوت

۱۳۹۸/۰۷/۰۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

بخوان ای خسروی آواز ایران

بخوان ای خسروی آواز ایران

اساتید خوشنویس و نقاشیخط

۱۳۹۸/۰۶/۲۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۳