نمایشگاه ها

آنیمیسم

آنیمیسم

گروهی نقاشی و حجم

۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

خبره نگر

خبره نگر

آثار هنرمندان پیشکسوت

۱۳۹۸/۰۴/۲۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

وضعیت ناپایدار

وضعیت ناپایدار

عطیه رمضان پور و راحله یوسفی

۱۳۹۸/۰۴/۰۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

در پیشگاه تاریخ

در پیشگاه تاریخ

بهناز بهنام فر

۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

تن نامه

تن نامه

۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

ردماند

ردماند

فاطمه افشاری، علیرضا چمک، هدیه خانعلی، خاطره خرم خواه، مینا درویش، مهدی سیفی، مژده علیپور، سعید محمودی، حامد نورایی

۱۳۹۸/۰۲/۲۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰