نمایشگاه ها

گل

گروهی

۱۳۹۷/۰۶/۱۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

گل

 

           

 من هر قدم‌به‌قدم، گل برافشانده‌ام به پای تو

سقفِ فلک را شکافتم به سبکِ خود ، به طرحِ نو

 

دعوت شدی ،  به پرسه  در کوچه باغِ خیالِ من

به دیدن گل ، با نگاهِ من ، به حس و حالِ من

 

                                                                                                                       نگارخانه‌ی نگر را نگر، که  باغِ گل شده  این بار          

شهریور است گرچه ،  تو  دعوتی به میهمانیِ بهار  

 

دعوت شدی که حتی  در آستانِ فصلِ زرد

ایمان بیاوری به باغی که در من شکوفه کرد  

 

 

میترا تیموری _ شهریور 1397