نمایشگاه ها

کمتر غنی تر است

شقایق احمدیان نسیم پیرهادی امیرکبیرنژاد پارسا پاینده جلال االدین مشمولی یحیی رویدل سبا سلیمانی مریم رضوی سالستانی محسن فولادپور حسین شاه طاهری مهتاب مولوی یلدا جمالی واهیک هارطونیان و علیرضا آدم بکان

۱۳۹۷/۰۶/۰۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

کمتر غنی تر است
هنرِمینیمال، ساده‌گرایی را به تصویر می‌کشد و دراین حال ازاین مفهوم تبعیت می‌نماید که زیبایی در چشمانِ بیننده است.به همین دلیل، انواع گفته‌ها و واژه‌های به کاررفته، برای رساندنِ این مفهوم که هرچه مواردِ بیشتری به اثرهنری اضافه شود، این اثرشلوغ‌تر شده و ازنگاهِ واضح و شفاف بیننده دورخواهد شد.
به دلیلِ شرایط و فشردگی زندگی این ایام، مخاطب ناخودآگاه مجذوبِ گزیدگیِ بیان درآثار هنری می‌شود. مخاطب در جستجوی سادگی و روشنی در بیان و بهره‌بردن از روش‌های ساده برای دیدن است،  به این منظور که با دیدن اثر برای دقایقی خود را جدا و رها از همهمه اطراف حس کند که این نکته‌ی قابلِ تامل‌، اساسِ برگزاری این نمایشگاه است.
علیرضا آدم بکان- یلدا جمالی
شهریور 1397