پونه اولاد عظیمی

آثار
زندگینامه
پروفایل
پونه اولاد عظیمی

پونه اولادعظيمى

متولد آذر ٨٦٣١ - قائمشهر

ليسانس گرافيگ - بابل


نمايشگاه ها

٨_نمايشگاه گروهى عكس از هنر آموختگان موسسه فرهنگى و هنرى "مهروماه" سارى آبان ٢٩

٩_ نمايشگاه انفرادى بابل نگارخانه مولائيان آذر ٢٩

٦_نمايشگاه گروهی گالری آشنا شيراز آبان ٢۹

۹_نمايشگاه گروهى "شش نگاه يك اتفاق" گالری "هفت آينه" - سارى دی ٢۹

عكاسی پشت صحنه مستند عشاق مزرعه نيشكر به کارگردانی فرشاد فدائيان- بهمن ٢۹