پارمیس خوشنویس

آثار
زندگینامه
پروفایل
پارمیس خوشنویس

پارميس خوشنويس

متولد ١٣٧١، تهران


١٣٩٤ فارغ­التحصيل رشته­ى مجسمه­سازى از دانشگاه هنر تهران

١٣٩٤ شركت در دومين نمايشگاه هنرهاى تجسمى «ورسوس»

١٣٩٣ شركت در نمايشگاه چهارمين دوسالانه­ی مجسمه­سازى شهری