پروا کارخانه

آثار
زندگینامه
پروفایل
پروا کارخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

من، پروا کارخانه ، سال 1365 در روستای کارخانه در کرمانشاه به دنيا آمدم. من فرزند نهم و آخرين فرزند خانواده بودم. عادت به نقاشی کردن يک جوری در خانواده و فاميل بود. برادر بزرگم‌ صحنه‌های چوگان و‌ پرتره‌ی زنانی با چشمان خُمار و جامی در دست می‌کشيد. ساعت‌ها کنارش می‌نشستم و ‌کار کردنش را تماشا می‌کردم. می‌ديدم که چطور صفحه‌ی سفيد تبديل به زنی می‌شود که انگار تا ابد در جامش خيره می‌مانَد.

عاشق شدم، عاشق نقاشی شدم.

هر چيزی را که دم دستم بود خط‌خطی می‌کردم. قبل از اينکه به مدرسه بروم‌، کلمات را از روی شکل‌شان کپی می‌کردم و يواشکی مشق‌های خواهرم را می‌نوشتم. گاهی هم برادرم مشق طراحی به من می‌داد.

به هنرستان رفتم و در رشته‌ی نقاشی ثبت‌نام کردم. تصميمم برای نقاش شدن جدی شد!

سال دوم هنرستان، در مسابقه‌ای بين هنرستان‌های کشور مقام اول را آوردم. جايزه اين بود که دو سال، برای تحصيل در رشته‌ی نقاشی، راهی سنندج بشوم. بعد از اينکه درسم تمام شد، برگشتم خانه و خودم را برای کنکور هنر آماده کردم.

کنکور را پشت‌سر گذاشتم و‌ به هنرهای زيبا وارد شدم.

سال 88، در تهران ملتهب آن سال، کارهای اکسپرسيو شکل گرفت. بيشتر ذهنی کار می‌کردم. دوره‌ای هم به شرکت در کلاس‌های داريوش حسينی و کلوپ طراحی گذشت.

موسيقی هم از کودکی با من بوده است. دوازده ساله بودم که نواختن تنبور را شروع کردم. ‌در اين سال‌ها، هميشه در آتليه، در وقت استراحتم می‌نواختم. به دنبال بيان تازه‌ای برای نقاشی‌هايم بودم.

به نظرم رابطه‌ی نقاش با نقاشی يک گفت‌وگو است. نقاش عمرش را براي نقاشی می‌گذارد، همراه نقاشی سفر می‌کند، اما پس از مدتی اين نقاشی‌ها هستند که خودشان دست نقاش را می‌گيرند و نقاش را به درون می‌کشند.

 

 

Born: 1986, Kermanshah, Iran 

2014 ,Education: BFA, University of Tehran

 

SOLO EXHIBITON

2015, Mohsen Gallery, “Metamorphosis”

GROUP EXHIBITIONS

2012, Gallery Sheila, ”Fine Arts Student’s Exhibition”

2013, Gallery Laleh, ”Contemporary Artists Across Generations”
2014, Gallery Laleh, ”Landscapes”

FESTIVAL AWARDS

2005,  1st Prize, “National Youth Festival Of Fine Art”, Tehran
2012,  1st Prize, ”Landscapes Of Southern Iran Festival”, Qeshm
2016,  1st Prize, ”Kurdistan Fine Arts Biennial”, Sanandaj

WORKSHOPS

2014,  ”The Liberation Of Khorramshahr”, Tehran Museum Of Contemporary Art