وستا كاویانی

آثار
زندگینامه
پروفایل
وستا كاویانی
متولد 1362 در آتن، یونان، است، و نقاشی را تا مقطع كارشناسی ارشد در دانشكدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران آموخته. او شركت در ده‌ها كارنمای گروهی نقاشی را در كارنامۀ هنری خود دارد.