علی‌رضا مجیدی

آثار
زندگینامه
پروفایل
علی‌رضا مجیدی
متولد 1369 در همدان است. هنرآموزی در رشتۀ نقاشی را از هنرستان آغاز كرده و آن را تا مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی همدان پی گرفته است. برگزاری یك كارنمای انفرادی و شركت در چندین نمایش گروهی نقاشی و مجسمه از جمله فعالیت‌های ثبت‌شده در كارنامۀ هنری اوست.