نمایشگاه ها

هفت نگاه

گروهی

۱۳۹۶/۰۹/۲۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

هفت نگاه

هفت نگاه

 

طبیعت جلوه ی پررمزورازی از آفرینش است که در خود نشانه و قابلیت های نهان و آشکار بسیاری دارد.

انسان و طبیعت به عنوان دو خویشاوند دیرین با هم ذاتی یگانه دارند و از خصوصیات مشترک برخوردارند.

طبیعت با قابلیت بی نهایت خود همواره پشتوانه ای عظیم برای هنر و آثار هنری بوده است.

هفت نگاه  مجموعه آثار نقاشی و حجم از هفت هنرمند جوان است که در هر دورانی با الهام از طبیعت در جستجوی خویشتن خویش دست به خلق آثار هنری زده اند.

 

 

                                                                                                                        24 آذر1396

کتایون وطنی