نمایشگاه ها

صورت غایب

صورت غایب

مهین منفرد- نگین لون آمیز - صدف کباری - منیر زنده

۱۴۰۰/۰۴/۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

اینجا کسی نشسته بود!

اینجا کسی نشسته بود!

هانیه دربندی، علی رحیمی، حسین وهابی

۱۴۰۰/۰۳/۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

استیگماتا

استیگماتا

فرید امین الاسلام

۱۴۰۰/۰۳/۰۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

جَز ایرانی

جَز ایرانی

پروا کارخانه

۱۴۰۰/۰۲/۲۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

منتخب 3

منتخب 3

فریدون امیدی، علیرضا آستانه، محمد بزرگی، کوروش قاضی مراد، مریم قنبریان

۱۴۰۰/۰۲/۱۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

از دور تا نزدیک

از دور تا نزدیک

هانی نجم

۱۴۰۰/۰۲/۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸