نمایشگاه ها

صورت بی مخاطب

صورت بی مخاطب

سهیلا آهنگری

۱۳۹۸/۰۱/۲۳ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

300 تا 3میلیون

300 تا 3میلیون

حراج آثار هنری پیشکسوتان و هنرمندان جوان

۱۳۹۷/۱۲/۲۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

طلسم خوشبختی

طلسم خوشبختی

ترمه کمانی

۱۳۹۷/۱۲/۱۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

شوی سفید

شوی سفید

گروهی

۱۳۹۷/۱۲/۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

من تصویر خوابهایم را میکشم

من تصویر خوابهایم را میکشم

کیمیا برناش- شکیبا جلیلی- هیلدا حمالی - حنانه نیک سیرت

۱۳۹۷/۱۲/۰۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

پانزده شب

پانزده شب

شادی محمودزاده

۱۳۹۷/۱۱/۲۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱