نمایشگاه ها

صدای روح من

صدای روح من

گروهی

۱۳۹۷/۰۱/۲۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

بهار از نگاه بهار

بهار از نگاه بهار

#بهار_اکبریه #بهار_بینش #بهارک_جباری #بهاره_جلالی_فر #بهاره_خضری #بهاره _روح_بخش #بهاره_رضانیا #بهاره_سیدین #بهاره_شریفی #بهارک_شکوری #بهارک_شورورزی #بهارک_شورگشتی (بارنک) #بهاره_فیروزبخش. #بهار_فداکار #بهار_سیدوکیلی

۱۳۹۷/۰۱/۱۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

سه گانه

سه گانه

سعیده علوی پور - پریسا آقا کریمی - روجا اسلام پناه

۱۳۹۶/۱۲/۰۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۹

پریشانی

پریشانی

مانا کازرانی

۱۳۹۶/۱۱/۲۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

سالگرد دومین سال تاسیس گالری

گروهی از پیشکسوتان و هنرمندان جوان منتخب

۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

آتروفی

آتروفی

بصیرا بلبلی

۱۳۹۶/۱۱/۱۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶