نمایشگاه ها

چهار اقلیم

چهار اقلیم

حسين احصايي حسين احصايي فرشاد آل خميس ساناز البرزي جمشيد حكيمي اميد خاكباز عليرضا سعادتمند مرتضي شميسا وحيد شيخ حسني شادي طلايي رضا عمادي محمد غفوري منش مهدي فريماني شاهرخ فريوسفي عظيم فلاح حميد رضا قليچ خاني حسن مهرباني سعيد نقاشيان حسين نوروزي

۱۳۹۸/۰۹/۰۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

رخ به رخ با فلاسفه

رخ به رخ با فلاسفه

سنیا نظیری

۱۳۹۸/۰۹/۰۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

وارون

وارون

محسن فراهانی

۱۳۹۸/۰۸/۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

دو منظر دو قاب

دو منظر دو قاب

ابراهیم فرجی و حسینعلی ذابحی

۱۳۹۸/۰۸/۱۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

تجربه و گذار

تجربه و گذار

محمود تیمورپور

۱۳۹۸/۰۸/۱۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

خود نگاره

خود نگاره

اکرم بیرامی

۱۳۹۸/۰۷/۲۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶