نمایشگاه ها

 نمایشگاه بازتاب

نمایشگاه بازتاب

مهین منفرد

۱۴۰۰/۰۷/۱۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

اوهام زمان

اوهام زمان

نوید میرزایی

۱۴۰۰/۰۶/۱۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

محوشدگی 3

محوشدگی 3

گروهی نقاشی و حجم

۱۴۰۰/۰۷/۰۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

 منتخب 4

منتخب 4

گروهی نقاشیخط

۱۴۰۰/۰۶/۰۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

دو مایل مانده به مریخ

دو مایل مانده به مریخ

امیر سماوات

۱۴۰۰/۰۵/۱۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

تلاطم مرئی

تلاطم مرئی

صدف کباری

۱۴۰۰/۰۵/۱۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۳