نمایشگاه ها

یک جان‌انگاری

یک جان‌انگاری

فهیمه کارگر و زینب کشمیر

۱۳۹۶/۰۵/۰۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

زن و حافظه کم

زن و حافظه کم

الهام خیران

۱۳۹۶/۰۴/۳۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

دهکده ازلی

دهکده ازلی

مهناز بهرام نیا

۱۳۹۶/۰۴/۲۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۹

الف

الف

امیر شمسی نیا

۱۳۹۶/۰۴/۱۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

نمایشگاه گروهی نقاشی "منو"

نمایشگاه گروهی نقاشی "منو"

زهرا اسدنسب، طلیعه بحرینی، زیبا بیده، بهار بینش، فاطمه پاکدل، بهنوش پویان، محمدرضا جُرجُر زاده، ندا چینی فروش، شیوا زینلی، علی ضابطی، سودابه کردی

۱۳۹۶/۰۴/۰۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

این گِل های زنانه

این گِل های زنانه

فرشته نظریان

۱۳۹۶/۰۳/۱۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۴