نمایشگاه ها

نقاشی های سورئال

نقاشی های سورئال

طناز پریشان زاده - زهرا پرکاه - سوسن شریفی - احسان سیفی - هلیا میرزایی - راضیه وطن خواه - مژده هراتی

۱۳۹۶/۱۰/۲۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

والس قلندر

والس قلندر

علی انصاری

۱۳۹۶/۱۰/۱۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

لطفا ماسک هایتان را بردارید

لطفا ماسک هایتان را بردارید

حوری نعیمی

۱۳۹۶/۱۰/۰۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

نگاهی نو،روزمرگی

نگاهی نو،روزمرگی

گروهی

۱۳۹۶/۱۰/۰۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

هفت نگاه

هفت نگاه

گروهی

۱۳۹۶/۰۹/۲۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

جهله نگاری

جهله نگاری

موسی کمالی

۱۳۹۶/۰۹/۱۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۲