نمایشگاه ها

در دوردست

در دوردست

۱۳۹۷/۰۹/۰۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

سادانا

سادانا

جیران مهدوی

۱۳۹۷/۰۹/۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

حوالی من

حوالی من

دایساکو کیتامورا (هنرمند ژاپنی) گونسالو آنتونز (هنرمند پرتغالی) جیمی اندرو اولدهام (هنرمند نروژی) شیرین سلیمانی نذیر طلوع ناصری مریم آزاد فلاح محمدرضا موسوی نازنین امامی ملینا رهنمون مرصاد آبان پوریا علیزاده

۱۳۹۷/۰۸/۲۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

رفتن از جایی که نبود

رفتن از جایی که نبود

پریسا رحمانی

۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

چکنویس

چکنویس

گروهی

۱۳۹۷/۰۸/۱۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

زن - اسب

زن - اسب

غلامحسین سهرابی - علی بیگی پرست

۱۳۹۷/۰۷/۲۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲