نمایشگاه ها

طلسم خوشبختی

طلسم خوشبختی

ترمه کمانی

۱۳۹۷/۱۲/۱۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

شوی سفید

شوی سفید

گروهی

۱۳۹۷/۱۲/۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

من تصویر خوابهایم را میکشم

من تصویر خوابهایم را میکشم

کیمیا برناش- شکیبا جلیلی- هیلدا حمالی - حنانه نیک سیرت

۱۳۹۷/۱۲/۰۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

پانزده شب

پانزده شب

شادی محمودزاده

۱۳۹۷/۱۱/۲۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

سومین سالگرد تاسیس گالری نگر

سومین سالگرد تاسیس گالری نگر

آثار پیشکسوتان

۱۳۹۷/۱۲/۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

نخجیرگاه

نخجیرگاه

سعید چاواری

۱۳۹۷/۱۱/۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۷