نمایشگاه ها

پریشانی

پریشانی

مانا کازرانی

۱۳۹۶/۱۱/۲۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

سالگرد دومین سال تاسیس گالری

گروهی از پیشکسوتان و هنرمندان جوان منتخب

۱۳۹۶/۱۲/۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

آتروفی

آتروفی

بصیرا بلبلی

۱۳۹۶/۱۱/۱۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

رخ سوزی

رخ سوزی

الهام شیروی

۱۳۹۶/۱۰/۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

نقاشی های سورئال

نقاشی های سورئال

طناز پریشان زاده - زهرا پرکاه - سوسن شریفی - احسان سیفی - هلیا میرزایی - راضیه وطن خواه - مژده هراتی

۱۳۹۶/۱۰/۲۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

والس قلندر

والس قلندر

علی انصاری

۱۳۹۶/۱۰/۱۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۰