نمایشگاه ها

جهله نگاری

جهله نگاری

موسی کمالی

۱۳۹۶/۰۹/۱۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

شیدای سرگردان

شیدای سرگردان

محمدباقر اشرفیان

۱۳۹۶/۰۹/۱۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۵

دیالکتیک رنگ

دیالکتیک رنگ

بهار بینش

۱۳۹۶/۰۹/۰۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

گروهی کودکان به نفع کودکان کرمانشاه

گروهی کودکان به نفع کودکان کرمانشاه

گروهی کودکان

۱۳۹۶/۰۹/۰۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

خاطرات پراکنده

خاطرات پراکنده

گاه لاری پانته آ معماریان جعفری نژاد تانیا پاکزاد ساغر مسعودی ساغر حمزه لو سمیرا حمزه زاده سبا سلیمانی فرناز جهان بین فرناز نعمت زاده هونیا عباسی نسرین ملک ثابت هیرو شیخ الاسلامی یلدا جمالی صدف فرسا

۱۳۹۶/۰۸/۲۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

راز من

راز من

الهام مقتدایی - حدیث رضایی

۱۳۹۶/۰۸/۱۹ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۴