نمایشگاه ها

این یک مجموعه نیست سری دوم و سوم

این یک مجموعه نیست سری دوم و سوم

گروهی از اساتید پیشکسوت و هنرمندان جوان منتخب و مستعد گالری

۱۳۹۷/۰۷/۰۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

گل

گل

گروهی

۱۳۹۷/۰۶/۱۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

کمتر غنی تر است

کمتر غنی تر است

شقایق احمدیان نسیم پیرهادی امیرکبیرنژاد پارسا پاینده جلال االدین مشمولی یحیی رویدل سبا سلیمانی مریم رضوی سالستانی محسن فولادپور حسین شاه طاهری مهتاب مولوی یلدا جمالی واهیک هارطونیان و علیرضا آدم بکان

۱۳۹۷/۰۶/۰۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

رویای جزیره

رویای جزیره

کانیاو ایرانزاده

۱۳۹۷/۰۶/۰۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

1397-2

1397-2

گروهی از اساتید پیشکسوت و هنرمندان جوان منتخب و مستعد گالری

۱۳۹۷/۰۵/۱۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

کجا دنبال مفهومی برای عشق میگردی

کجا دنبال مفهومی برای عشق میگردی

الیکا کشاورز

۱۳۹۷/۰۵/۱۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷