نمایشگاه ها

1397-2

1397-2

گروهی از اساتید پیشکسوت و هنرمندان جوان منتخب و مستعد گالری

۱۳۹۷/۰۵/۱۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

کجا دنبال مفهومی برای عشق میگردی

کجا دنبال مفهومی برای عشق میگردی

الیکا کشاورز

۱۳۹۷/۰۵/۱۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

نقش دل

نقش دل

مهناز عابدینی

۱۳۹۷/۰۵/۰۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

چهار گوشه ایران

چهار گوشه ایران

تیلا نعمت الهی

۱۳۹۷/۰۴/۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

دارک استامینوفن

دارک استامینوفن

فرزانه اخوان

۱۳۹۷/۰۴/۲۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

این یک مجموعه نیست

این یک مجموعه نیست

۱۳۹۷/۰۴/۱۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰