نمایشگاه ها

ره بر نگاه نیست

ره بر نگاه نیست

الیاس حاجی کریم

۱۳۹۷/۱۰/۰۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

جشن یلدا

جشن یلدا

گروهی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

میز نهار

میز نهار

گروهی

۱۳۹۷/۰۹/۲۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

در دوردست

در دوردست

۱۳۹۷/۰۹/۰۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

سادانا

سادانا

جیران مهدوی

۱۳۹۷/۰۹/۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

حوالی من

حوالی من

دایساکو کیتامورا (هنرمند ژاپنی) گونسالو آنتونز (هنرمند پرتغالی) جیمی اندرو اولدهام (هنرمند نروژی) شیرین سلیمانی نذیر طلوع ناصری مریم آزاد فلاح محمدرضا موسوی نازنین امامی ملینا رهنمون مرصاد آبان پوریا علیزاده

۱۳۹۷/۰۸/۲۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰