نمایشگاه ها

نه می بارم، نه پایان می یابم

نه می بارم، نه پایان می یابم

مانی کومار،نسیم حسن‌زاده،الهام افشار ،رزیتا نصرتی ،مهرگان دارآفرین ،زهرا حاجی

۱۳۹۵/۰۴/۰۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

هفت دانگ

هفت دانگ

نمایشگاه گروهی

۱۳۹۵/۰۳/۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

"پراگماتیسم " طراحی های رضا شعبانی

"پراگماتیسم " طراحی های رضا شعبانی

رضا شعبانی

۱۳۹۵/۰۳/۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

دویدن به سوی رویاها

دویدن به سوی رویاها

نمایش مشترک دانشجویان دانشگاه هنر کانزاس و هنرمندان جوان ایرانی

۱۳۹۵/۰۲/۳۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

نمایش نقاشی های یاسمین خورسندی

نمایش نقاشی های یاسمین خورسندی

۱۳۹۵/۰۲/۲۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

نقش خیال

نقش خیال

امیر بابائی

۱۳۹۵/۰۲/۱۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۳