نمایشگاه ها

آنیموس

آنیموس

ترمه موسوی

۱۳۹۵/۰۶/۱۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

گروهی طراحی

گروهی طراحی

مریم رحمانی، محمد رضا عباسی، نسیم عسگری، طیبه خرم آبادی، هانیه چاواری، پارسا مستقیم، صدرا میرشریفی، امیر حسین اکبری

۱۳۹۵/۰۶/۱۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

شهریور

شهریور

مهدی اساسیان

۱۳۹۵/۰۶/۰۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰

بی عنوان

بی عنوان

ابرین باقری

۱۳۹۵/۰۵/۲۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

نمایشگاه نقاشی وقتی کسی نیست

نمایشگاه نقاشی وقتی کسی نیست

فرشته خالقی

۱۳۹۵/۰۵/۰۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

درخت

درخت

سحر اسماعیل طهرانی

۱۳۹۵/۰۴/۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۹