نمایشگاه ها

گل

گل

گروهی

۱۳۹۵/۰۷/۰۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

ضد جنگ

ضد جنگ

بهزاد بادامی

۱۳۹۵/۰۷/۰۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

نوستالژی در قاب

نوستالژی در قاب

پارمیس خوشنویس

۱۳۹۵/۰۶/۲۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

زندگی من با خاک

زندگی من با خاک

کودکان کار

۱۳۹۵/۰۶/۲۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۵

آنیموس

آنیموس

ترمه موسوی

۱۳۹۵/۰۶/۱۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

گروهی طراحی

گروهی طراحی

مریم رحمانی، محمد رضا عباسی، نسیم عسگری، طیبه خرم آبادی، هانیه چاواری، پارسا مستقیم، صدرا میرشریفی، امیر حسین اکبری

۱۳۹۵/۰۶/۱۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷