نمایشگاه ها

تن زار

تن زار

پانته آ بیات

۱۴۰۱/۰۴/۲۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

پیوسته گسستن

پیوسته گسستن

مانیا جلالی

۱۴۰۱/۰۴/۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

برای نشنیده شدن

برای نشنیده شدن

ستاره بهبهانی

۱۴۰۱/۰۳/۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

 زیر پوست

زیر پوست

سمیه بیات

۱۴۰۱/۰۲/۳۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

Water

Water

نسترن آزادی، علی اتحاد، کتایون افروز، فرید امین الاسلام، بهنام کامرانی، سیمین کرامتی

۱۴۰۱/۰۲/۲۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

منتخب 5

منتخب 5

علیرضا آستانه، فریدون آو، محمد بزرگی، عذرا عقیقی بخشایشی

۱۴۰۱/۰۲/۰۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰