نمایشگاه ها

بی عنوان

بی عنوان

ابرین باقری

۱۳۹۵/۰۵/۲۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۲

نمایشگاه نقاشی وقتی کسی نیست

نمایشگاه نقاشی وقتی کسی نیست

فرشته خالقی

۱۳۹۵/۰۵/۰۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

درخت

درخت

سحر اسماعیل طهرانی

۱۳۹۵/۰۴/۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

نه می بارم، نه پایان می یابم

نه می بارم، نه پایان می یابم

مانی کومار،نسیم حسن‌زاده،الهام افشار ،رزیتا نصرتی ،مهرگان دارآفرین ،زهرا حاجی

۱۳۹۵/۰۴/۰۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

هفت دانگ

هفت دانگ

نمایشگاه گروهی

۱۳۹۵/۰۳/۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

"پراگماتیسم " طراحی های رضا شعبانی

"پراگماتیسم " طراحی های رضا شعبانی

رضا شعبانی

۱۳۹۵/۰۳/۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۹