نمایشگاه ها

زندگی من با خاک 2

زندگی من با خاک 2

مریم کوهستانی

۱۳۹۵/۱۲/۱۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

هویت

هویت

نیوشا حاجیان

۱۳۹۵/۱۲/۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

برچسب

برچسب

نیوشا خطیب - آرش اسد نژاد

۱۳۹۵/۱۲/۱۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۲

خویشتن از خویش

خویشتن از خویش

سحر باصری سعدی

۱۳۹۵/۱۲/۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

قرمز هفته دوم (جشن سالگرد تاسیس گالری)

قرمز هفته دوم (جشن سالگرد تاسیس گالری)

گروهی

۱۳۹۵/۱۱/۲۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

قرمز هفته اول (جشن سالگرد تاسیس گالری)

قرمز هفته اول (جشن سالگرد تاسیس گالری)

گروهی

۱۳۹۵/۱۱/۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۸