نمایشگاه ها

دویدن به سوی رویاها

دویدن به سوی رویاها

نمایش مشترک دانشجویان دانشگاه هنر کانزاس و هنرمندان جوان ایرانی

۱۳۹۵/۰۲/۳۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

نمایش نقاشی های یاسمین خورسندی

نمایش نقاشی های یاسمین خورسندی

۱۳۹۵/۰۲/۲۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

نقش خیال

نقش خیال

امیر بابائی

۱۳۹۵/۰۲/۱۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

نمایشگاه خیریه دیوار 47

نمایشگاه خیریه دیوار 47

گروهی

۱۳۹۴/۱۲/۱۴ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

شیر و خورشیدهای  علی‌رضا مجیدی

شیر و خورشیدهای علی‌رضا مجیدی

علی‌رضا مجیدی

۱۳۹۴/۱۱/۳۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

نمایش گروهی نقاشی؛ « همسان »

نمایش گروهی نقاشی؛ « همسان »

مهرناز غفوریان، وستا كاویانی، حسین شاه‌طاهری

۱۳۹۴/۱۱/۱۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۸