نمایشگاه ها

خویشتن از خویش

خویشتن از خویش

سحر باصری سعدی

۱۳۹۵/۱۲/۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

قرمز هفته دوم (جشن سالگرد تاسیس گالری)

قرمز هفته دوم (جشن سالگرد تاسیس گالری)

گروهی

۱۳۹۵/۱۱/۲۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

قرمز هفته اول (جشن سالگرد تاسیس گالری)

قرمز هفته اول (جشن سالگرد تاسیس گالری)

گروهی

۱۳۹۵/۱۱/۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

مختصات زن بودن

مختصات زن بودن

ملیحه رستمی

۱۳۹۵/۱۱/۱۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

ث...

ث...

مرجان بنی هاشمی، ستاره تاجی، فرشته تهرانی، طاهره جعفری، سارا خاکی افروز، میترا دارایی، نسترن زارعی، سارا سرافرازفرد، افسانه سلیم بیاتی، نگار شریعتی، کیانا عقابیان، مهسا مکی، مهری یاوری، فاطمه یزدانی، پریناز علی نیا

۱۳۹۵/۱۱/۰۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

آن چه نیست

آن چه نیست

هادی پورصادقیان، فرشته خالقی، آزاده سفیدگران، فاطمه شکوری، مریم صالحی، فواد قرهی و رویا کریمی

۱۳۹۵/۱۱/۰۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶