نمایشگاه ها

نقاشی های سورئال

طناز پریشان زاده - زهرا پرکاه - سوسن شریفی - احسان سیفی - هلیا میرزایی - راضیه وطن خواه - مژده هراتی

۱۳۹۶/۱۰/۲۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

نقاشی های سورئال

و چه آرام كننده است، زماني كه با برخوردِ رنگ‌هايم به روي بوم مي‌توانم نقشي بيافرينم .

احساساتم بيان مي‌شوند و چه لذت‌بخش است زماني كه مخاطبم با تمامِ وجود دركش مى‌كند ، حسش مي‌كند.

آثارِ سورئال من در مقطعِ خاصي خلق شدندكه خواستم با چند نقش حس رنجي را به تصوير بكشم، كه با وجود اين كه سنگين است، ولي تحمل مي‌شد.                 

                        سوسن شریفی                                                                              

 

واقعیت یا حقیقت!

کدامیک نمود پیدا می‌کند؟

شاید هر دو را، شاید هر یک را جداگانه نقش بزنم.

هر چه هست حرکتِ سیالِ روح من است،

حرکت سیالی که دغدغه‌اش گذر از رنج‌ها و حسرت‌هاست، همچون آوازِ پرنده ای آزاد.                            طناز پریشان زاده

 

تنها زماني توانستم اثري خلق كنم كه روياهايم را به تصوير كشيدم. فارغ از تقليد و با تجسم و رويا به فضايي فراتر از ذهن دست يافتم .

خود را در اين دنيا يافتم كه بيانگر احساسات دروني‌ام است.   

                       هلیا میرزایی

 

منِ پنهان مى بيند همه‌ی آن‌چه را كه خودآگاه سعى در كشف ناخودآگاهش دارد.

در آخرين روز نهان خواهد شد،

پايان نزديك است تا يكى شدن . . .  

                      راضیه وطن خواه

خسته ام از جنگيدن

خسته از روزهاي سرد و تكراري

كاش چشمهايم را ببندم

و انقدر در روياهايم غرق شوم

تا درد حرمتهاي ريخته شده

زخم هايي با طعم قلدري

كبودي هايي از جنس سنگ

خاطراتي به رنگ قرمز را از يادم ببرم

ولي چشمهايم بسته نمي شود.

                             زهرا پرکاه

 

 

آثارمن سورئال هستند وآرایشِ بصری آثارم شبیه به ساختارهای جهان هستی می‌باشد.کارِ من پیوند دادن به ماده و انرژی هست تا بتوانم دنیایم راروی سطح بوم شاهد باشم و سعی دارم حیات و رشد را درآثارِ اخیرم به بیننده انتقال دهم.                     مژده هراتی

 

اسارت زمینی(حلقه های سرخ)

می بینم می شنوم و هنوز ایستاده‌ام.

حلقه‌هایی که در ذهنِ خود ساختم را بر گردنم

می‌آویزم.

آن‌چه بر من آموخته‌اند.

اسارتِ زمینی گریزی ندارد.

تنها مرا نگاه کن!        احسان سیفی