مهران نیک سیما

آثار
زندگینامه
پروفایل
مهران نیک سیما

 

مهران نیک سیما متولد مهر 67. انصراف از رشته ی فیزیک و ادامه تحصیل در رشته ی نقاشی.

دانشجوی ترم 8 نقاشی دانشگاه سوره