نمایشگاه ها

من تصویر خوابهایم را میکشم

کیمیا برناش- شکیبا جلیلی- هیلدا حمالی - حنانه نیک سیرت

۱۳۹۷/۱۲/۰۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

من تصویر خوابهایم را میکشم

به نام او 


من تصوير خوابم را ميكشيدم...
روياي پنهان من تو هستي با رنگ ها آواز مي‌خوانم، رنگ ها و روغن ها را در هم مي آويزم، از نردبان بوم بالا مي روم و هر چه زيباييست به تصوير مي‌كشم....
انارهاي سرخ را دزدانه از سر شاخه مي‌چينم تا به گيسوانِ بلندت گره بزنم...از گيسوانت ريسماني مي‌سازم و روياها را به واقعيت مي‌كشانم...
آن جا كه رويا و حقيقت در هم مي‌آميزند و نمي‌داني كه كدام روياست و كدام...