ملک میراب زاده

آثار
زندگینامه
پروفایل
ملک میراب زاده

نمایشگاه انفرادی

"با بالهای بن بست" مجتمع فرهنگی سینمایی 22 بهمن تبریز 1394

" به زبانی دیگر" گالری اکنون اصفهان 1394

"ذهن نو، قاب دست دوم" گالری تارو پود شیراز 1394

"ذهن نو، قاب دست دوم" نگارخانه معاونت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه چمران اهواز 1394

"امر والا" نگارخانه هنر تهران 1387

 

نمایشگاه گروهی

"هفته عکس و فیلم اهواز" اهواز 1395

"انجماد" در نگارخانه لاله تهران 1392

"هفته موزه"  موزه هنرهای معاصر اهواز ۱۳۹۱

نمایشگاه گروهی عکس اساتید و دانشجویان دانشگاه خبر اهواز ۱۳۹۱

"زندگی دانشجویی" دانشگاه هنر تهران 1387

"نگاه نو" دانشگاه  هنر تهران 1386

Bibliothèque universitaire de Strasbourg, “Iran week”, France 2013

Bibliothèque universitaire de Strasbourg, “Iran week”, France 2015

Sweden, Arna, postcard festival "home is where I am" 2016

 

 

 

 

داوری ها

جشنواره ملی "ادبیات مقاومت" 1395

جشنواره عکس "اهواز در چشم من" 1394

جشنواره "آفرینواره عکس محرم" منطقه آزاد اروند 1393

مسابقه عکس استانی "اعتیاد" 1392

جشنواره عکس "عاشورا" دانشگاه علمی کاربردی-خبر- اهواز ۱۳۹۰

 

 

ملک میراب زاده

متولد 1361 اهواز

کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران

مدرس عکاسی دانشگاه  شهیدچمران، دانشگاه آزاد اهواز، دانشگاه علمی کاربردی-خبر- اهواز