گالری نگر در زمستان 1394 در محله قیطریه تهران به مدیریت خانم میترا تیموری تاسیس شد. هدف از تاسیس این گالری همراهی با هنرمندان به ویژه به منصه ‌ظهور رساندن هنرمندان جوان، مستعد، و خلاق اما در حاشیه و فعالیت در راستای شناخت و آگاهی‌بخشی مسائل هنر معاصر بود. به علاوه گالری نگر با برپایی نمایشگاه‌های ادواری با عنوان خبره‌نگر تلاش کرده ‌است تا با نمایش آثار پیشگامان هنر مدرن ایران، این تاریخ نسبتا صدساله‌ را مرور نماید و ردپای مسائل مرکزی هنر امروز ایران نظیر هویت، طبیعت و مناظر ایران را جستجو نماید. به بازی گرفتن نوشتار مقدس و خط، در کنار نگارگری که از جمله مظاهر خوش‌اقبال هنر امروز ایران بوده است، در این سال‌ها از کانون توجه گالری نگر دور نبوده است. رجعت به فیگور و مداقه بر بدنمندی و جنسیت به ویژه بازنمایی زنان از دیگر نقاط پررنگ فعالیت‌های گالری نگر در این سال‌ها است.

در سال 1398 گالری به محل جدید خود، مرکز صحنه‌ی هنر تهران، یعنی خیابان کریمخان زند منتقل شد. نگر در فضای تازه خود با توجه به جریان‌های معاصر هنر جهان و ایران بیش از پیش به مدیاهایی چون ویدئوآرت، پرفرمنس‌آرت و اینستالیشن متمرکز شده است. این گالری بر ایجاد و گسترش‌ عرصه‌های مواجهه مخاطب ایرانی از هنر معاصر تاکید داشته است. فراهم کردم بازار این هنر در زمینه‌هایی چون ویدئوآرت از آخرین دستاوردهای این مجموعه است.

طی این سال‌ها گالری نگر با کیوریت نمایشگا‌ها به ویژه نمایشگاه‌های ادواری بنگر، منتخب، و محوشدگی تلاش داشته تا در کنار نمایشگاه‌های انفرادی، تجربیات جدیدی برای مخاطبان خود رقم بزند. شاید بتوان هدف از این نمایشگاه‌ها در سه جنبه خلاصه کرد:

-        فراهم کردن جایگاهی برای نمایش تلفیقی از میراث سنت و هنر امروز ایران؛

-       مطرح کردن مسائل بنیادین تاریخ هنر نظیر نگاه و نگریستن؛

-     ایجاد کردن عرصه‌ای برای هنرمندان جهت واکنش نشان دادن به مسائل روز جهان نظیر هویت، ملیت، سنت، جنسیت، و انسان در حاشیه و اقلیت.

فعالیت‌های اجتماعی

نگر در این سال‌های علاوه بر نقش هنری خود با همکاری با ارگان‌های فرهنگی و محیط‌زیستی و انجام فعالیت‌های خیریه به واسطه هنر از مسئولیت اجتماعی خود غافل نمانده است. به علاوه گالری نگر در تمام دوران فعالیت خود این افتخار را داشته تا با چشم‌اندازی دورنگرانه عرصه‌‌هایی برای تقویت نقش زنان در تاریخ هنر معاصر ایران فراهم کند.

فعالیت‌های بین‌المللی

گالری نگر، توانست تعدادی از هنرمندان خود را به مخاطبین بین‌المللی نظیر مسئولین بخش فرهنگی سفارت‌خانه‌ها در راستای تقویت همکاری‌های بین‌فرهنگی معرفی نماید. هدف از این فعالیت‌ها علاوه بر حمایت و هدایت هنرمندان جوان و مستعد ایرانی برای راهیابی به فضاهای بین‌المللی، آشنا کردن جهانیان با جنبه‌های کمتر دیده‌شده هنر امروز ایران بوده است. در پایان لازم به ذکر است که گالری نگر در نظر دارد در آینده فعالیت‌های بین‌المللی خود را با شرکت در آرت‌فرها و بینال‌های بین‌المللی توسعه بخشد.

اعضای فعال این نگارستان  به شرح ذیل می باشند.

 

سرکار خانم مهندس میترا تیموری: مدیریت گالری

 

جناب آقای دکتر سجاد باغبان، مشاور هنری 

 

سرکار خانم هایده عصرپوران: مدیر داخلی

 

جناب آقای مهندس مهدی محمودی: مدیر فروش

 

سرکار خانم دکتر میشا تیموری: روابط عمومی و امور بین الملل