نگارستان نگر واقع در شمال تهران، در بهمن ماه سال 1394 با هدف نمایش آثار هنرمندان جوان و مستعد شروع به کار کرده است.

این نگارستان در راستای ترویج فرهنگ هنرهای تجسمی در ایران، اقدام به بررسی آثار دانشجویان هنر کرده و تمام سعی خود را در جهت حمایت از این قشر به کار گمارده است.

اعضای فعال این نگارستان  به شرح ذیل می باشند.

 

سرکارخانم میترا تیموری : مدیریت گالری