فرشته خالقی

فرشته خالقي

متولد سال ١٣٦٩ تهران

داري مدرك كارشناسي از دانشگاه سراسري در رشته حسابداري و بيش از سه سال فعاليت در زمينه هنرهاي تجسمي و نقاشي

فارغ التحصيل دوره طراحي از پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران

 

از فعاليت هاي وي مي توان به حضور در چند نمايشگاه گروهي طي دو سال اخير نام برد:

 

١٣٩٤ نمايشگاه گروهي با عنوان بالهاي بزرگ براي فرشتگان كوچك(۲) گالری هنر ایران

١٣٩٤ نمايشگاه گروهي گالري كمال الدين بهزاد

١٣٩٤نمایشگاه گروهی موزه زمان

١٣٩٥ نمایشگاه گروهی  جشنواره طراحی انجمن هنرمندان  نقاش البرز

١٣٩٥ نمایشگاه گروهی با عنوان بالهای بزرگ برای فرشتگان کوچک(۳)  گالری هنر ایران

١٣٩٥ نمایشگاه گروهی صد اثر صد هنرمند