علیرضا شیرافکن

آثار
زندگینامه
پروفایل
علیرضا شیرافکن

شرکت در بیش از 50 نمایشگاه گروهی و انفرادی در سطح کشور از جمله :

-  انفرادی نقاشی / گالری کلاسیک بابل، سال 1370

- دوسالانه‌ی نقاشان ایران، سال 1372

- انفرادی نقاشی / گالری سپهری تهران، سال 1373

- دو سالانه نقاشان کشور/ فرهنگسرای نیاوران، سال 1374

- نمایشگاه گروهی خوشنویسان کشور / فرهنگسرای نیاوران، سال 1374

- نمایشگاه گروهی خوشنویسان کشور، سال 1379

- نمایشگاه انفرادی / کانون موسیقی عارف، سال 1381

-  شرکت در جشنواره بین المللی وارش/ بابل، 1383

- نمایشگاه گروهی نقاشان مازندران و اصفهان، سال 1385

- انفرادی نقاشی / گالری خیام، سال 1393

- انفرادی نقاشی کولی وشی  / گالری نگر، سال 1395

و ..................

 

علیرضا شیرافکن

متولد 1338، مازندران – بابل

فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران

مدرس هنر در آموزش پرورش شهرستان بابل