نمایشگاه ها

طلسم خوشبختی

ترمه کمانی

۱۳۹۷/۱۲/۱۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

طلسم خوشبختی
بیانیه
نمادگرایی در طول زمان در ذهن و جان انسان ها از هر قوم و نژادی جای گرفته و در تمامی ابعاد زندگی اعم از مناسک مذهبی،
اعتقادات، هنر و ... نقشی پررنگ را دارا بوده است.انتقال معانی و مفاهیم از این طریق سابقه ای طولانی دارد.
در مجموعه حاضر با عنوان "طلسم خوشبختی" علاوه بر توجه به فرم ها،ترکیب بندی،زیبایی شناسی و حفظ اصالت هنرایرانی،به معانی
نمادها و انرژی های مرموز در آن ها دقت شده است.
این آثار طلسم نیستند بلکه نتیجه ی درک من از دنیای طلسم ها می باشند...
علاوه بر باورهای اعتقادی یا خرافی و وجود انرژی های نیک و شر، نوشته ها،اعداد و فرم های رمز آمیز در آن ها برای من جالب توجه
بودند. بررسی طلسم ها این حس را در من ایجاد کردند تا مجموعه ای را خلق کنم که در آن نوشته ها،اعداد،فرم ها با انسجام و
یکپارچگی در کنار هم باشند و حروف و اعداد در گرو نقاشی قرار بگیرند.
فراتر از بعد ظاهر اثر،از آنجا که همه چیز در کائنات دارای شعور و معرفتی والا می باشند،در این مجموعه حروف و اعداد که غالب زمینه
را پوشانده از اسماء الهی و اعداد ابجد صغیر می باشند که دربرگیرنده ی انرژی های خوشبختی،خیر و ثروت هستند. همچنین فرم های
بکار رفته علاوه بر اصالت ایرانی، یار معنایی مثبت و نیک جهانی را در خود دارا هستند.
از نظر علمی ارتعاش و انرژی ، فرکانس چیزی است که ثابت شده، واقعیت دارد. هرکلام، هر نوشته و هر اثر می تواند انرژی مثبت یا
منفی در دل خود داشته باشد،نکته ای که در باورهای اسلامی و در فرهنگ های مختلف و در علم روانشناسی نیز به آن اشاره شده است.
نمادهای به کاررفته شامل: ماهی، ستاره هشت پر، چشم نظر، حروف و اعداد هستند و در برخی آثار کلمه ی خوشبخت به گونه ای
تایپوگرافی شده که جزئی از اثر شده است.
قدمت حضور ماهی به اشکال گوناگون در دوره های مختلف هنر ایران، جنبه ای نمادین به آن داده است.ماهی در فرهنگ های جهان
معانی متفاوتی با خود حمل می کند.
به طور کلی اصلی ترین معانی شامل: باروری، اقبال خوش ، وفور و فراوانی ، خوشحالی، ثروت، ابدیت، خوشبختی، همدلی و اتحاد، خرد و
دانش و ... می باشد.
در مثنوی معنوی مولانا، ماهی نماد انسان سالک و یا انسان کامل می باشد.
ستاره ی هشت پر که از چرخش دو مربع پدید می آید، مختص فرهنگی خاص نیست و در سراسر جهان دیده می شود.آنچه در تمام
فرهنگ ها در مورد معنی این نماد توافق نظرشده ،توازن و تعادل و نظم جهانی است
چشم نظر دراقوام و فرهنگ های مختلف وجود دارد،کاوش های باستانی نشان می دهد که اولین بار این نماد برای دفع بلا توسط فنیقی ها
در حوزه مدیترانه آورده شده است.در فرهنگ های مختلف چشم شیطان، چشم حسود واژه هایی هستند که زیاد به کار می روند و برای
دفع انرژی های منفی حاصل از آن ها افراد مختلف و حتی افراد مشهور هالیوودی، از نماد چشم نظر استفاده کرده اند .حال چه جنبه های
تزئینی داشته باشند و چه اعتقادی و خرافی، مورد توجه قرار گرفته است.جالب است که حتی این نماد را روی دلار آمریکا نیزمی توان
دید.نماد به کاررفته در این مجموعه بین ایران و ترکیه مشترک است و کشور ترکیه موفق شد آن را به عنوان نماد، به نام خود جهانی
کند.