اخبار

شش ویدئو آرت آب در گالری نگر

شش ویدئو آرت آب در گالری نگر

ایران آرت: در این نمایشگاه آثاری از نسترن آزادی، علی اتحاد، کتایون افروز، فرید امین الاسلام، بهنام کامرانی و سیمین کرامتی اکران می شود.

این نمایش عصر جمعه ۲۳ اردیبهشت آغاز به کار می کند و تا ۲۸ اردیبهشت به تماشا خواهد بود.

فرید امین الاسلام برای معرفی این نمایشگاه نوشته است: « آب، به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر عالم هستی، در ایجاد و پیشبرد تمدن بشر، همواره از جایگاهی ارزشمند برخوردار بوده است، چنانچه حتی در بُرهه‌هایی از تاریخ مورد پرستش واقع شده است. آب همواره ماده‌ای مقدس، پاک، آسمانی، روحانی و هدیه‌ای از جانب خداوندگار تلقی شده است، این طرز تلقی باعث شده است تا آب، در قالب رمز و کنایه و تمثیل در فرهنگ دینی و عرفانی ما وارد شده و شاعران و عارفان گاه، نغزترین و عارفانه‌ترین تاویلات را درباره آن داشته باشند. در دوران معاصر نیز هنرمندان ایران به نوعی وامدار دو جریان عمده فکری و عرفانی در آفرینش و گسترش این تاویلات نغز و دل‌انگیز بودند. هنرمندان در آثار خویش، در قالب رمز و کنایه و استعاره، آب را همواره نمادی از هر چیز پاک، آفریننده و ارزشمند معرفی کرده‌اند.»

نمایشگاه ویدئو آرت آب در گالری نگر به نشانی زیر پل کریم خان، بین ایرانشهر و ماهشهر، پلاک ۱۵۴ به تماشاست.