نمایشگاه ها

رویای جزیره

کانیاو ایرانزاده

۱۳۹۷/۰۶/۰۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

رویای جزیره

اولین سفر به جزیره‌ی هرمز درفروردین ماه سال 1393، با گروهی از دوستان فیلمساز به قصد دیدنِ برنامه‌ی "فرشِ خاکی" آغازگر خلق این مجموعه شد.

دیدن خاک و طبیعت رنگین از نظر من فراواقعی و رویاگونه بود واین اشتیاق،  من را راهی سفر و اقامت سه ماهه در هرمز کرد.

سه ماه زندگی در دنیایی خیال انگیز با خاک و رنگ وبوم و قلم......

البته دیدنِ برخی تضادها در این بهشت رویایی باعث رنجش و آزردگی خاطر من بود، آن‌‌چنانکه گاهی خود را در بهشت و جهنمی توامآن  می‌دیدم....

هدف و دغدغه‌ی من از خلقِ مجموعه " رویای جزیره "، بیدار کردن و آگاه کردن مخاطبان از وضعیت کنونی هرمز است. بهشتِ خیال انگیزی که پشت زیبایی مسحور کننده‌اش، گرمای طاقت فرسای 60 درجه، فقر ساکنان، کمبود آب و برق و از همه بدتر تلف شدن آهوان زیبا را نظاره‌گر است.

باشد که مجموعه‌ی من تلنگری باشد برای آگاه شدن هر چه بیشتر و رسیدگی به هرمز و نزدیک شدن هر چه بیشترش به "رویایی حقیقی"!

درست همانگونه که لایقِ رویایی  بودن است....

کانیاو ایرانزاده - گالری نگر                                              تابستان 97