نمایشگاه ها

ره بر نگاه نیست

الیاس حاجی کریم

۱۳۹۷/۱۰/۰۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

ره بر نگاه نیست

ره بر نگاه نیست تا با درون درآیی و در خویش بنگری

طبیعت، موسیقی، هیجان، ریتم، رنگ و.

همه و همه جهانی‌ست پیش روی همگان!

با پاهایم به طبیعت نرفته‌ام. راهِ چشم را بربستم و با نگاهِ درون طبیعت را دیده‌ام.

گرم و سرد به استقبالم آمد.

آرام، با هیجان، با سکوت، سرکش، طبیعتی که صداقتش بی‌انتهاست.

این گشت و گذارها، تقسیمِ  خلوت‌مان با هم و  یکی‌شدن با هم ، لایه لایه درونم را صیقل می‌داد.

ترکیب‌های بدیع و فضاهای خالی، ناگفته‌هایی بود که من را به عمق رویاهایم می برد.

"خط خطی ها را شروع کردم "

به دنبال لذت نوآورانه‌ای بودم از تناسبات عناصر بصری، رنگ، فرم، شکل، بافت، ترکیب بندی و..رهایی.

تکه‌های رها شده از روح و روانم را با هم ترکیب کردم تا به فردیت برسم .

نقاشی هایی که صادقانه سخن بگوید .

با احساس و پر انرژی. ..

میخواهم برای هر مخاطبی آشنا باشم.

بگذاریم هر اثر خودش حرف بزند.

 

الیاس حاجی کریم  - زمستان 97