ترمه موسوی

ترمه موسوی متولد اسفند 1364 ، تهران

- دیپلم نقاشی از هنرستان فضیلت

- کاردانی نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامشهر

- کارشناسی گرافیک از دانشگاه غیر انتفاعی بزرگمهر اصفهان

- کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه آزاد یزد


حضور در نمایشگاه های ذیل:

- نمایشگاه انفرادی سال 1384 : فرهنگسرای اشراق

- نمایشگاه انفرادی سال 1385 : فرهنگسرای دخترا

- نمایشگاه  گروهی  سال 1386 : فرهنگسرای اشراق

- نمایشگاه  گروهی  سال 1386 : موزه امام علی

- نمایشگاه  گروهی  سال 1393 : فرهنگسرای اشراق

- نمایشگاه  گروهی  سال 1394 : فرهنگسرای اشراق

- نمایشگاه  گروهی  سال 1394 : گالری هنرهای معاصر یزد

- نمایشگاه  گروهی  سال 1395 : گالری مینا

سوابق آموزشی

- 10 سال سابقه آموزش نقاشی در آموزشگاه هنرهای تجسمی موسوی

- عضو کادر هنری دبیرخانه هنرهای تجسمی (موسسه توسعه و گسترش هنرهای تجسمی)