نمایشگاه ها

این یک مجموعه نیست سری دوم و سوم

گروهی از اساتید پیشکسوت و هنرمندان جوان منتخب و مستعد گالری

۱۳۹۷/۰۷/۰۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

این یک مجموعه نیست سری دوم و سوم

مجموعه آثار پیش رو با عنوان "این یک مجموعه نیست" متشکلِ از آثارِ نقاشی، طراحی، عکس و حجم هنرمندانِ منتخبِ گالری است.

"این یک مجموعه نیست"  در واقع مجموعه‌ای است از آثار این هنرمندان، با حذفِ دغدهاغه‌‌های یکسان بودنِ موضوع، سبک و غیره... که در نمایشگاه‌های گروهی به دلیل تعددِ آثار و کثرتِ هنرمندان ، ممکن است اولویت کیفیتِ را  در رده‌ی دومِ اهمیت  قرار دهد .

این نمایشگاه، مجموعه‌ی  دوم از سری نمایشگاه‌های  ادامه‌داری با همین عنوان خواهد بود، باِ هدف نمایش و فروش آثارِ هنرمندان، فارغ از محوریت‌های معمولِ نمایشگاه‌های متداول و تنها محکِ انتخاب، "کیفیتِ" آثار هنرمندانی است  که در قالب نمایشگاه انفرادی یا گروهی با گالری همکاری داشته اند.

امید داریم که برگزاری این سری از نمایشگاه‌ها به صورت یک یا دو نمایشگاه در هر فصل سال، منجر به  استمرار همکاری گالری و هنرمندان منتخب شده و انگیزه‌یی  برای این هنرمندان بوجود آوریم که در آینده، شاهدِ شکوفایی بیشتر آنان در خلق آثارِ جدیدی  در فضایی بدون محدودیت باشیم.                  

گالری نگر – پاییز 1397