نمایشگاه ها

انسان معاصر1

نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم

۱۳۹۸/۰۴/۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

انسان معاصر1
مائده براتی اورانوس افشاریان ساناز افشاری ماهرخ طاهری فاضله مصطفی لو  الهه دبیقی طبیب آرا انسیه مروی بهادریان یاسمن بحربادی ساحل سادات تولایی سارا رشیدی نرگس میرنژاد عاطفه محمدپور  ساناز مارابی مینو بلال فاطمه خانی قلعه  کیمیا نوریان فاطمه شیخ محمدی معصومه محمدیاری جمیله یاسینی هدیه صادقی ساناز آبایی مریم پناهی