نمایشگاه ها

انتخاب

نغمه خدیوی

۱۴۰۱/۰۵/۲۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

انتخاب

در استیتمنت  هنرمند این مجموعه نغمه خدیوی، آمده است:

جایی، پروانه‌ای بال‌هایش را بر‌هم می‌زند و جای دیگری طوفانی شکل می‌گیرد. جایی، کسانی، تصمیماتی می‌گیرند و ما اینجا به تصویری از خود می‌نگریم که می‌توانست بسیار متفاوت‌تر از امروز ما باشد.رویدادهای به ظاهر پیش پا افتاده، می‌توانند به اتفاقات بسیار بزرگتری منجر شوند. از این رو مسئولیت اجتماعی ما برای یک انتخاب درست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است

مجموعه "انتخاب"، تلاشی است برای نشان دادن عواقب یک تصمیم نادرست/درست، برای مردمانی، در بازه‌ای کوتاه از زمان است که از میان ده‌ها هزار عکس، در طی ده سال گرفته و انتخاب شده است.در هر قاب، مخاطب با داستانی روبه‌رو است که اتفاقات، عواقبِ انتخاب‌های خودِ ما در طی این سال‌هاست.