نمایشگاه ها

استیگماتا

فرید امین الاسلام

۱۴۰۰/۰۳/۰۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

استیگماتا
استیگماتا
Stigmata
علائمی است مشابه آثار زخم‌های روی بدن مسیح هنگام به صلیب کشیده شدن. 
ریشه این اصطلاح به اولین قرن پس از عیسی مسیح بر می‌گردد که سنت پائول (St.Paul) در نامه خود به غلاطیان، چنین می‌نویسد:«بعد ازاین هیچ‌کس مرا زحمت نرساند زیرا که من در بدن خود داغهای خداوند عیسی را دارم».
در این متن که به زبان یونانی است، از کلمه استیگماتا(Stigmata) استفاده شده‌است. که به معنی داغ و علامتی که برای شناسایی برده‌ها زده می‌شده ‌است.
در دوران معاصر همه ما در روح خود چنین علائمی داریم.این چهار ویدئو چهار علامت درونی من است.