نمایشگاه ها

Water

نسترن آزادی، علی اتحاد، کتایون افروز، فرید امین الاسلام، بهنام کامرانی، سیمین کرامتی

۱۴۰۱/۰۲/۲۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

Water

Video Art Group Exhibition

Curator: Farid Aminoleslam 

Artists: Nastran Azadi, Ali Ettehad, Behnam Kamrani, Katayoun Afrooz, Farid Aminoleslam, Simin Keramati