گذشته

نقاشی های سورئال
طناز پریشان زاده - زهرا پرکاه - سوسن شریفی - احسان سیفی - هلیا میرزایی - راضیه وطن خواه - مژده هراتی
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۷